Spring over navigation.
Hjem  

Spændende nyt fra Vordingborg Kommune

Aktive lokalråd kan nu få ekstra driftstilskud
Af Afdeling for Strategi og Implementering

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har besluttet at oprette en pulje til drift og særlige aktiviteter, som Vordingborg Kommunes lokalråd fra 2016 kan søge om andel i. Puljen oprettes af uforbrugte LUP-midler fra 2015 og bliver på 132.000 kr.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på deres møde den 9. december 2015 besluttet at oprette en pulje til drift og særlige aktiviteter, som Vordingborg Kommunes lokalråd fra 2016 kan søge om andel i. Puljen oprettes af uforbrugte LUP-midler fra 2015.

Forudsætningen for den nye pulje er imidlertid, at Kommunalbestyrelsen i første kvartal 2016 endeligt godkender at midlerne fra 2015 overføres til 2016.

Den nye pulje er et forsøg på at hjælpe de lokalråd, som har ekstraordinært mange driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter og inddragelse af borgerne mv. Puljens formål og effekt skal senere evalueres.

Udvalget har besluttet;

• At der på forsøgsbasis i 1-2 år oprettes en særlig pulje til de lokalråd, som har et ekstraordinært aktivitetsniveau eller har svært ved at få deres nuværende driftsbudget til at slå til.

• Midlerne til puljen afsættes af de restmidler, der er tilovers fra LUP-puljen det pågældende år. I 2015 kan der potentielt overføres 132.000 kr., som lokalråd kan søge til særlige driftsaktiviteter i 2016. Puljemidler for 2017 afhænger af evt. restmidler af LUP-puljemidler i 2016.

• Det årlige driftstilskud til alle lokalråd fastholdes på 18.000 kr., men dette beløb indgår i forbindelse med evalueringen af forsøgsordningens effekt og nytte.

• Der åbnes for lokalrådenes ansøgning om tildeling af ekstra driftsmidler i april 2016 og igen i august 2016, såfremt der er midler tilovers fra første runde.

Det forventes at puljen vil give en øget aktivitet og borgerdeltagelse i allerede aktive lokalråd, og at fordelingen af ekstraordinært driftstilskud vil opleves som mere retfærdig således, at det nytter noget at være frivillig og gøre en aktiv/koordinerende indsats i sit lokalsamfund. Man kan læse mere om, hvilke minimumskrav der stilles til ansøgninger til puljen i referat fra udvalgsmødet.