Spring over navigation.
Hjem  

Invitation til mobil og bredbåndsmesse

Landsbyforum har modtaget nedenstående invitation, som gælder alle lokalråd, borgere, virksomheder mv.

I inviteres til Danmarks første mobil- og bredbåndsmesse lørdag den 19. september 2015 kl. 10-16 VU-Hallen, Vordingborg.

Mobil og bredbåndsmessen, ”Mobil og bredbånd til alle”, er et led i Vordingborg Kommunes arbejde med at sikre gode mobil- og bredbåndsforbindelser for alle kommunens borgere og virksomheder.

Formålet med messen er at skabe kontakt mellem lokalråd, borgere, virksomheder, leverandører og kommunen om mulige løsninger i forskellige dele af kommunen, så vi i fællesskab kan sikre gode mobil- og bredbåndsforbindelser i hele vores område. Derfor har vi inviteret mobil og bredbåndsleverandører til at vise hvilken dækning og tekniske løsninger, de kan levere.

Hvorfor holder vi en messe om mobil og bredbånd?
Mange borgere og virksomheder i vores område oplever dagligt, at de ikke har tilstrækkelig dækning. Det kan skyldes flere forskellige ting. Det er ikke alle områder der fx er dækket ind med fibernet, og der kan opsætning af en antenne være en løsning. Andre gange handler det om, at man skal vælge en anden leverandør, som dækker bedre i ens lokalområde eller skifte til en telefon, der understøtter den nyere teknologi, fx 4G. Det kan være svært for den enkelte borger at få overblik over hvilke muligheder, de har for at få en bedre dækning, der hvor de bor.

Vi ved at mange af jer gerne vil hjælpe borgerne i jeres lokalområde med at skabe god dækning og at flere af jer allerede har startet dialogen med flere leverandører om fx at lægge fibernet eller opføre en antennemast. Det kræver ofte, at mange borgere går sammen for at leverandøren kan se en god forretning i investeringen.

Alt dette kan messen være med til at bane vejen for.

Om messen
Messen afholdes 19. september 2015 kl. 10-16 i VU Hallen, Chr. Richardtsvej 43 - 45, 4760 Vordingborg.

Og så håber vi, at I som lokalråd vil deltage i en stand i tilknytning til kommunens stand. Vi foreslår en fællesstand for alle lokalråd, hvor I kan fortælle om jeres arbejde for at fremme mobil og bredbåndsdækningen, og at Landsbyforum står for koordineringen og tilbagemeldingen til os.

Vordingborg Kommune står også selv for en stand, hvor vi informerer om kommunens egen politik på området, og om mobildækningen i kommunen, placering af master og stiller computere til rådighed til orientering i erhvervsstyrelsens tjekditnet.dk og www.mastedatabasen.dk.

Program (foreløbig)
10.00 Mobil og bredbåndsmesse åbner. Prins Jørgens Garde spiller
10.20 Velkomst ved Formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen
11.00-12.00 Speakers corner (stande stadig åbne)
14.00-15.00 Speakers corner (stande stadig åbne)
16.00 Afslutning

Som I kan se vil der i løbet af messen være mulighed for at holde et oplæg fra standholdere på max 10 min fra speakers corner med præsentation af produkt eller debatindlæg efter eget ønske. I jeres tilfælde kunne det handle om hvordan I har arbejdet med det.

Hjælp os med at brede budskabet
Messen bliver annonceret i lokale medier samt i kommunens elektroniske fredagsnyhedsbrev. Virksomheder inviteres særskilt via Vordingborg Erhverv A/S.

Vi håber, at I også vil være med til at brede budskabet gennem jeres netværk og diverse digitale og sociale medier.

I næste uge vil I modtage et opslag, som I kan bruge til at sende ud eller hænge op i lokale butikker, klubber, mødesteder osv. Men indtil da, må I meget gerne orientere om messen (tid, sted og formål), så det kommer vidt omkring.

Vi håber, at I vil deltage på messen, så vi i fællesskab kan skabe bedre dækning i vores område.

Venlig hilsen

Anja Valhøj
Direktionskonsulent

Ledelsessekretariatet
Telefon: 55 36 27 34
ANV@vordingborg.dk
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg